دسته‌ها
محصولات

مقبولهٔ عمر بن حنظله و انتخابات

بسم الله الرحمن الرحیم نشست تخصصی با موضوع: کاربرد روایت مقبولهٔ عمر بن حنظله برای انتخاب اصلح در انتخابات بسم الله الرحمن الرحیم کاربرد «مقبوله عمر بن حنظله» در انتخاب اصلح در انتخابات انتخاب ها یک تصمیم گیری هستند و تصمیم گیری ها تابع برآیند نفع و ضررها هستند؛ این برآیندگیری با دست یابی به […]

دسته‌ها
مبانی

سه گلوگاه برای گسترش قلمرو اجتهاد

انتشار در: فصلنامه مبانی فقهی حقوق اسلامی، پاییز و زمستان ۱۳۹۷، سال یازدهم، شمارهٔ ۲۲، از ص۲۱۱ تا ۲۳۰ بسم الله الرحمن الرحیم سه گلوگاه برای گسترش قلمرو اجتهاد چکیده هدف مقاله تعریف، تفسیر و تبیین زیرساخت‌های «تفقه در مقیاس کلان» یا «اجتهاد نظام‌ساز و تمدن‌ساز» است. مسأله مقاله این است که قلمرو اجتهاد، عملاً […]

دسته‌ها
روش شناسی

روش کشف اسباب صدور حدیث

بسم الله الرحمن الرحیم چکیده: آمیختگی روایات صحیح و مردود، سبب شده است تا متخصصین به دنبال روش تمایز و اعتبارسنجی روایات بروند. یکی از عناصری که در تشخیص اعتبار روایات دخیل است، قرائن صدور روایت است. مساله این مقاله، چگونگی کشف اسباب صدور حدیث است. برای کشف فضای صدور حدیث، ده مرحله عرضه گردیده […]

دسته‌ها
مبانی

طرحنامهٔ کرسی نظریهٔ پارادایم شبکه ای

بسم الله الرحمن الرحیم

دسته‌ها
روش شناسی

الگوریتم اجتهاد

الگوریتم اجتهادی که در این رساله عرضه شده، تلاشی برای دقیق‌سازی و شاخص‌سازی در فرآیندهای استنباط: «مساله‌شناسی، دلیل‌یابی و قرینه‌یابی» است.

دسته‌ها
مبانی

اجتهاد سیستمی، راهبرد کلان تولید الگوی اسلامی پیشرفت در افق آینده

بسم الله الرحمن الرحیم چکیده: تحقق جامعه و دولت اسلامی در راستای تمدن نوین اسلامی مستلزم تولید ساختارها و سیستم‌های پاسخگو به تمامی نیازهای معرفتی، قانونی و فرهنگی است. از این رو اسلام با داعیهٔ تأمین کمال بشری و نیل به سعادت اخروی، باید مسیر رسیدن به این هدف را در دنیا مشخص و تدوین […]

دسته‌ها
محصولات

همایش کاهش جمعیت، ضربه ای سهمگین بر پیکر مسلمین

داریم پیر می‌شویم! در صورت عدم تغییر نگرش مردم نسبت به جمعیت و گسترش و کاهش جمعیت، کشور به بحرانی در مقیاس امنیت ملی دچار خواهد شد.

دسته‌ها
مفاهیم کلیدی

هویت مدرنیته و پُست مدرنیسم؛ هویت تکنولوژی؛ هویت جهانی‌سازی

تغییرات دوران مدرنیته چرا اتفاق افتاد و آیا رشد و توسعه آن، سعادت نهایی بشر را فراهم می‌سازد و آیا برای دیگر جوامع بشری قابل توصیه است؟

دسته‌ها
مفاهیم کلیدی

عرصه های پیشرفت

عرصه های پیشرفت: در تدوین الگوی اسلامی پیشرفت، چه عرصه‌هایی عرصه‌های زیرساختی هستند و به عنوان پیشران‌ها در الگو محسوب می‌شوند؟

دسته‌ها
مفاهیم کلیدی

الگوی رصد اطلاعات

برای تدوین یک برنامه استراتژیک نیاز به الگوی رصد اطلاعات است تا مسیر را برای رسیدن به اهداف و جهت حرکت تدوین شده،‌ هموار و پایدار سازد.