دسته‌ها
مفاهیم کلیدی

هویت مدرنیته و پُست مدرنیسم؛ هویت تکنولوژی؛ هویت جهانی‌سازی

تغییرات دوران مدرنیته چرا اتفاق افتاد و آیا رشد و توسعه آن، سعادت نهایی بشر را فراهم می‌سازد و آیا برای دیگر جوامع بشری قابل توصیه است؟

دسته‌ها
مفاهیم کلیدی

عرصه های پیشرفت

عرصه های پیشرفت: در تدوین الگوی اسلامی پیشرفت، چه عرصه‌هایی عرصه‌های زیرساختی هستند و به عنوان پیشران‌ها در الگو محسوب می‌شوند؟

دسته‌ها
مفاهیم کلیدی

الگوی رصد اطلاعات

برای تدوین یک برنامه استراتژیک نیاز به الگوی رصد اطلاعات است تا مسیر را برای رسیدن به اهداف و جهت حرکت تدوین شده،‌ هموار و پایدار سازد.

دسته‌ها
مفاهیم کلیدی

اسماء الله

اسماء و صفات الهی بیش از هزار شمرده شده‌اند و در برخی روایات طبقه‌بندی‌ای بین اسماء ذکر شده است که برخی اسماء اصلی و برخی تبعی شده‌اند.

دسته‌ها
مفاهیم کلیدی

نظریه؛ نظریه پردازی؛ کرسی‌های نظریه پردازی

نظریه‌پردازی = تلاش معرفتی موجّه برای دست‌یابی به نظریه که عبارتست از: بسته معرفتی ارائه‌دهنده چیستی چرایی یا چگونگی یک پدیده

دسته‌ها
مفاهیم کلیدی

کنترل کیفیت

می‌توان سازه‌های اصلی یک سیستم کنترل کیفیت را در موضوعات مختلف، با استخراج شاخص‌ها و فرآیندهایی که در دین راجع به آن موضوع آمده طراحی نمود.

دسته‌ها
مفاهیم کلیدی

کارگاه های نگرشی دیگر

مجموعه‌ای از کارگاه‌های آموزشی که ماموریت آنها اصلاح و ارتقاء دید مخاطب نسبت به «مفاهیم دینی» است مانند نگرشی دیگر به مهدویت، حجاب، زیارت

دسته‌ها
مفاهیم کلیدی

کارگاه آموزشی

کارگاه آموزشی محیطی است که در آن یادگیری به صورت انتقال اطلاعات انجام نمی‌شود بلکه شرکت‌کننده باید با تفکر خود به حل مسأله برسد.

دسته‌ها
مفاهیم کلیدی

کاربردی؛ عملیاتی؛ کاربردی‌سازی

مقصود از کاربرد، ایجاد اثر در حل یک مسأله است و مقصود از کاربردی سازی، تلاش برای ارتباط میان اطلاعات و آثار آن در صحنه زندگی است.

دسته‌ها
مفاهیم کلیدی

کارآمدی

کارآمدی یعنی توازن میان هزینه‌ها، دست‌آوردها و نیازها. “توازن” یعنی تولیدِ برنامه، نیازی را برطرف کند که …