بسم الله الرحمن الرحیم

دسته‌ها
مفاهیم کلیدی

معادله؛ تابع حرکت؛ معادلات حرکت انسان در شبکه هستی

معادله= تعیین کمیت، کیفیت و جهت رابطه بین متغیرهای مختلف برای تحقق یک اثر

تابع= دقیق‌سازی نحوه تبعیت یک یا چند متغیر از یک یا چند متغیر دیگر با تعیین کمیت و کیفیت و جهت و بُعد ارتباطی میان آنها

معادلات حرکت انسان در شبکه هستی= تعیین کمیت و کیفیت و جهت و زمان و مکان و…در ارتباطات انسان در شبکهٔ هستی به طوری که برآیند آنها حرکت به سوی هدف مورد نظر شود.

(تفصیل بحث در:
«معادلات حرکت»
«شبکهٔ هستی»)

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.