بسم الله الرحمن الرحیم

دسته‌ها
مفاهیم کلیدی

پارادایم؛ پارادایم‌های سه‌گانهٔ علوم انسانی

پارادایم= مبانی معرفتی و روشی یک دستگاه فکری

در علوم انسانی، سه پارادایم عمده رایج است: پارادایم تجربی (اثبات‌گرا)، پارادایم تفسیری (تفهّمی)، پارادایم انتقادی (ساختارگرا)

در هر پارادایمی باید مبانی هستی شناسانه، ‌انسان‌شناسانه، معرفت‌شناسانه، جامعه‌شناسانه، تاریخ‌شناسانه، عرف شناسانه، روش‌شناسانه مشخص شوند.

(تفصیل بحث در: «پارادایم‌ها و دستگاه‌های معرفتی»)

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.