دسته‌ها
روش شناسی

روش کشف اسباب صدور حدیث

بسم الله الرحمن الرحیم چکیده: آمیختگی روایات صحیح و مردود، سبب شده است تا متخصصین به دنبال روش تمایز و اعتبارسنجی روایات بروند. یکی از عناصری که در تشخیص اعتبار روایات دخیل است، قرائن صدور روایت است. مساله این مقاله، چگونگی کشف اسباب صدور حدیث است. برای کشف فضای صدور حدیث، ده مرحله عرضه گردیده […]

دسته‌ها
روش شناسی

الگوریتم اجتهاد

الگوریتم اجتهادی که در این رساله عرضه شده، تلاشی برای دقیق‌سازی و شاخص‌سازی در فرآیندهای استنباط: «مساله‌شناسی، دلیل‌یابی و قرینه‌یابی» است.

دسته‌ها
روش شناسی

روش مدل سازی

مدل‌سازی چیست و روش مدل‌سازی چگونه است؟ چگونه می‌توان فرآیندهایی را که در پیدایش یک پدیده و محصول دخالت دارند تشخیص داد و تحت کنترل درآورد؟

دسته‌ها
روش شناسی

روش اطلاعات شناسی

اطلاعات شناسی : چگونه می‌توان بیشترین و بهترین اطلاعات را در مورد یک موضوع به دست آورد؟ و از آنها بیشترین بهره‌برداری را برای حل مسأله کرد؟

دسته‌ها
روش شناسی

روش نیازسنجی

روش نیازسنجی : چگونه می‌توان نیازهای فرد، مجموعه یا کشور را تشخیص داد؟ (اصل نیاز، ابعاد و عمق نیاز، صادق یا کاذب بودن، پایدار یا موقت بودن)

دسته‌ها
روش شناسی

روش تحقیق شبکه‌ای مدل‌سازانه

موضوع بحث:  «روش تحقیق شبکه‌ای مدل‌سازانه» چیست؟ چرا؟ چگونه؟ مسألهٔ بحث: چگونه می‌توانیم از اطلاعات معتبر در مورد یک پدیده، محصولی برای ایجاد تغییر مثبت در آن پدیده یا موضوعات مرتبط با آن بسازیم؟ ‌پیش‌فرض‌های بحث: روش تحقیق= مراحل و ضوابط لازم برای کشف صحیح و تحلیل موجّه اطلاعات برای حل یک مسأله. تحقیق، تولید […]

دسته‌ها
روش شناسی

منطق و روش تحقیق

موضوع بحث: «منطق و روش تحقیق» مسألهٔ بحث: مراحل قدم به قدم کشف واقعیت‌ها و حل مسأله‌ها چگونه است؟ پیش‌فرض: منطق= تبیین روش تفکر برای کشف واقعیت‌ها (روش موجّهٔ تعریف، توصیف، تبیین و تفسیر واقعیت‌ها) + روش تشخیص و تصفیه توهمات و مغالطات روش تحقیق= تبیین مراحل‌قدم به قدم علمی و عملی برای کشف واقعیت‌ها […]

دسته‌ها
روش شناسی

روش شناسی علم

موضوع بحث:  «روش‌شناسی علم»[۱] (مقالهٔ منتخب: «جستاری در جهان‌بینی و علم») مسألهٔ بحث: برای دست‌یابی به واقعیت‌ها و تفکیک آنها از توهمات، چه زمینه، شرایط، ابزار، مراحل، شاخص‌ها و فرآیندهایی لازم است؟ فرضیهٔ بحث: علم= تک گزاره یا مجموعه گزاره‌هایی که توصیف یا تبیین موجّه از واقعیت را ارائه می‌کنند. دستگاه علمی= مجموعه قضایای کلی […]

دسته‌ها
روش شناسی

روش تألیف منابع درسی

موضوع بحث:  «تالیف متن آموزشی» چیست؟ چرا؟ و چگونه؟ مساله بحث:  متون درسی برای «یادگیری» هستند، برای دست‌یابی به بهترین حالتِ «یادگیری»، باید چه قالبی داشته باشند؟ پیش فرض ها:  فهم = کشف رابطه‌ها  سطوح فهم و ادراک = هر چه کشف اجزاء و روابط بیشتری در موضوع صورت بگیرد، سطح فهم عمیق‌تر می‌شود. (تفصیل بحث […]

دسته‌ها
روش شناسی

روش تصمیم‌گیری الگوریتمی

 (تفصیل بحث در: «مدل تصمیم سازی و تصمیم‌گیری الگوریتمی»)