دسته‌ها
نقشۀ راه

سبک زندگی

موضوع بحث:  «سبک زندگی» چیست؟ چرا؟ چگونه؟ مسألهٔ بحث: یک زندگی استاندارد و بهینه چگونه است؟ چگونه می‌توان وضعیت موجود زندگی‌ها را به وضعیت مطلوب تغییر داد؟ فرضیهٔ بحث: سبک زندگی= طرز رفتارهای افراد و خانواده‌ها در یک جامعه؛ «سبک زندگی» یک سیستم رفتاری است که تابعی از نگرش‌ها و احساس و امیال افراد است. […]

دسته‌ها
نقشۀ راه

مهندسی فرهنگی و مدیریت فرهنگی

موضوع بحث: «فرهنگ» و «مهندسی فرهنگی» چیست؟ چرا؟ و چگونه؟ («نقشهٔ مهندسی فرهنگی کشور») مسألهٔ بحث: چگونه می‌توان فرهنگ ایجاد کرد؟ و چگونه می‌توان فرهنگ تثبیت شده‌ای را تغییر داد؟ (معادلات تغییر فرهنگ کدامند؟ ) فرضیهٔ بحث: فرهنگ= طرز زندگی (هم در مقیاس فردی و هم در مقیاس جمعی – برآیند باورها، گرایش‌ها و رفتارها) […]

دسته‌ها
نقشۀ راه

مدل تصمیم سازی و تصمیم‌گیری الگوریتمی

موضوع بحث:  «تصمیم‌گیری و تصمیم‌سازی» چیست؟ چرا؟ و چگونه؟ مسألهٔ بحث: چگونه می‌توان برای حل یک مسأله یا اجرای یک برنامه، بهترین تصمیم را گرفت؟ (تصمیم‌سازی برای تصمیم‌گیری بهینه) فرضیهٔ بحث: تصمیم‌گیری= انتخاب قطعی گزینه بهینه در میان احتمالات ممکن، بر اساس محاسبه بیشترین بهره با کمترین هزینه تصمیم‌گیری یک فرآیند ناخودآگاه است که نیاز […]

دسته‌ها
نقشۀ راه

برنامه‌های پیشرفت و توسعه

موضوع بحث: «الگوی پیشرفت و توسعه» چیست؟ چرا؟ و چگونه؟ (مقالهٔ منتخب: «گزارش علمی تحقیق «برنامهٔ توسعه با اقتباس از نگرش اسلام» ») مسألهٔ بحث: چگونه می‌توان جامعه را بر اساس نظر خداوند به پیش برد و به پاسخ‌گویی بهینه به کلیه سطوح نیازهای بشر رسید؟ راهبرد مرکزی برای این حرکت چیست؟ نقطه شروع آن […]

دسته‌ها
نقشۀ راه

نقشهٔ آرمان شهرها

موضوع بحث: «آرمان‌شهر» چیست؟ چرا؟ و چگونه؟ مسأله بحث: چگونه می‌توان بر اساس آیات و روایات، تمدن مطلوب اسلام را شبیه‌سازی کرد؟ فرضیهٔ بحث: آرمان‌شهر یا همان «مدینه فاضله»، شبیه‌سازی فرآیندهای یک تمدن مطلوب با ذکر حداکثر ممکن از جزئیات است. برای آرمان‌شهرنویسی یا آرمان‌شهرسازی، باید باورها و ارزش‌های مورد نظر، تبدیل به راهبرد شوند […]

دسته‌ها
نقشۀ راه

ابواب فقه تمدنی

موضوع بحث: «ابواب فقه تمدنی و نظام‌های تمدنی» چیست؟ چرا؟ و چگونه؟ (مقالهٔ منتخب در: «نگاهی به دسته‌بندی باب‌های فقه») (اسلاید «ابواب فقه تمدنی») مسألهٔ بحث: اگر بخواهیم نظرات دین را برای مقیاس کلان جهانی، به صورت مواد برنامه‌ای ارائه کنیم و «توضیح المسائل تمدنی» داشته باشیم، این توضیح المسائل به چه محورها و عناوینی باید بپردازد؟ […]

دسته‌ها
نقشۀ راه

شاخص‌های انسان سالم

موضوع بحث:  «شاخص‌های انسان سالم»  (مقالهٔ منتخب در: «منظومهٔ باورهای بنیادین انسان سالم») مسألهٔ بحث: هر برنامه‌ای برای زندگی انسان نیاز به هدف‌گذاری دارد؛ این اهداف (در حداقل لازم از اهداف) کدامند؟ فرضیهٔ بحث: سلامت= دارا بودن توان درونی مستقل برای حرکت به سوی پاسخ‌گویی به کلیه لایه‌ها از هرم نیازها قدر مشترک میان بسته‌های […]

دسته‌ها
نقشۀ راه

مدل نیازها

موضوع بحث: «نیاز» چیست؟ و «شبکه نیازها و مدل نیازها» چگونه است؟ (مقالهٔ منتخب در: «تأملی بر نیازهای انسان از دیدگاه اسلام و غرب») مسألهٔ بحث: نقشه راهنما برای تعیین محورهای برنامه‌های پیشرفت و توسعه اجتماعی کجاست؟ و چگونه است؟ فرضیهٔ بحث: نیاز، کشش روح به سوی یافتن چیزی در خودش است. (اتحاد وجودی) هر […]

دسته‌ها
نقشۀ راه

هویت نقشهٔ راه

موضوع بحث:  «نقشه راه» چیست؟ چرا؟ و چگونه؟ مسألهٔ بحث: چگونه می‌توان مسیر و مراحل رسیدن به یک هدف تعیین شده را شبیه‌سازی کرد؟ (با تعیین عناصر اثرگذار و اثرپذیر، مثبت و منفی) فرضیهٔ بحث: نقشه راه= شبیه‌سازی مسیر و مراحل و عناصر و روابط بهینه، برای رسیدن به هدفی تعیین شده (پس از بررسی […]

دسته‌ها
نقشۀ راه

دستورالعمل‌های تحصیلی

موضوع بحث:  «راهکارها و پیشنهادات تحصیلی در علوم مختلف حوزوی» مساله بحث:  چگونه می‌توان تحصیل در علوم مختلف حوزوی را از حافظه‌ای به کاربردی و مهارتی ارتقاء بخشید؟ چه اطلاعات پیرامونی در هر یک از علوم حوزوی لازم است تا دید شبکه‌ای و سیستمیِ مرتبط با موضوعات و مسائل زندگی را ایجاد کند؟ پیش فرض […]