دسته‌ها
مبانی

سه گلوگاه برای گسترش قلمرو اجتهاد

انتشار در: فصلنامه مبانی فقهی حقوق اسلامی، پاییز و زمستان ۱۳۹۷، سال یازدهم، شمارهٔ ۲۲، از ص۲۱۱ تا ۲۳۰ بسم الله الرحمن الرحیم سه گلوگاه برای گسترش قلمرو اجتهاد چکیده هدف مقاله تعریف، تفسیر و تبیین زیرساخت‌های «تفقه در مقیاس کلان» یا «اجتهاد نظام‌ساز و تمدن‌ساز» است. مسأله مقاله این است که قلمرو اجتهاد، عملاً […]

دسته‌ها
روش شناسی

روش کشف اسباب صدور حدیث

بسم الله الرحمن الرحیم چکیده: آمیختگی روایات صحیح و مردود، سبب شده است تا متخصصین به دنبال روش تمایز و اعتبارسنجی روایات بروند. یکی از عناصری که در تشخیص اعتبار روایات دخیل است، قرائن صدور روایت است. مساله این مقاله، چگونگی کشف اسباب صدور حدیث است. برای کشف فضای صدور حدیث، ده مرحله عرضه گردیده […]

دسته‌ها
مبانی

اجتهاد سیستمی، راهبرد کلان تولید الگوی اسلامی پیشرفت در افق آینده

بسم الله الرحمن الرحیم چکیده: تحقق جامعه و دولت اسلامی در راستای تمدن نوین اسلامی مستلزم تولید ساختارها و سیستم‌های پاسخگو به تمامی نیازهای معرفتی، قانونی و فرهنگی است. از این رو اسلام با داعیهٔ تأمین کمال بشری و نیل به سعادت اخروی، باید مسیر رسیدن به این هدف را در دنیا مشخص و تدوین […]

دسته‌ها
ضمائم

چشم‌انداز «تحقیق» در حوزه علمیه

بسم الله الرحمن الرحیم چشم‌انداز «تحقیق» در حوزه علمیه در افق ۱۴۰۴  (از ۱۳۹۰ تا ۱۴۰۴، در مدت ۱۴ سال، دو دورهٔ ۷ ساله) حوزه‌ علمیه در افق ۱۴۰۴ که زمان ارزیابی وضعیت کشور در فضای جهانی است، در محور «تحقیقات» دارای چشم‌انداز زیر است: (حوزه‌ای با هشت شاخصه) حوزه‌ای پژوهش‌محور که بر اساس نقشهٔ […]

دسته‌ها
ضمائم

معیار علم دینی – آیة الله رشاد

دسته‌ها
ضمائم

نقد و بررسی نظریهٔ روح معنا

منبع مقاله: حدیث وحی؛ پایگاه اطلاع رسانی قرآن پژوه معاصر سید محمد علی ایازی چکیده یکی از موضوعاتی که از سوی برخی قرآن پژوهان و عالمان بزرگ عرفان برای حل مشکل استعمال الفاظ در معانی محسوس و مادی در حق متعال ابراز شده، وضع الفاظ برای روح معانی است. در قرآن کریم از واژگان و […]

دسته‌ها
مفاهیم کلیدی

بیانیهٔ عرفانِ شیعی

(معرفی تبیینی[۱] رساله لب‌اللباب در سیروسلوک اولی‌الالباب تألیف حضرت علامه آیة الله حاج‌ سید محمد حسین حسینی طهرانی قدس سره) اشاره: اين نوشتار با استفاده از رساله لب‌اللباب و دیگر تالیفات علامه حسينی طهرانی، تلاش میکند عرفان شیعی را در چهار محور «ادراک»، «روش»، «مکتب» و «راهبرد عرفان»، تبیین کلامی کند. فهرست: مقدمه: تصویر کلانِ […]

دسته‌ها
محصولات

تدوین شاخص های کرامت انسانی در سازمان ( با تأکید بر نگرش اسلامی)

انتشار در: دوفصلنامه مدیریت در دانشگاه اسلامی، بهار و تابستان ۱۳۹۳، سال سوم، شمارهٔ ۱، از ص۳ تا ۲۰ بسم الله الرحمن الرحیم چکیده: هدف: کشف نگرش ها، احساسات، باورها، تجربه ها و واکنش صاحب نظران و منتخبین علوم اسلامی در موضوع کرامت انسانی در سازمان. روش: تحلیل محتوای کیفی از طریق گروههای کانونی با […]

دسته‌ها
ضمائم

نقشهٔ مهندسی فرهنگی کشور

دسته‌ها
ضمائم

الزامات و پیش‌نیازهای تمدن‌سازی دینی

باشگاه اندیشه شنبه ۲۱ بهمن ۱۳۹۱ نویسنده: حسین زمانی انسان فطرتا از ناهنجاری ها و نواقص بیزار و در جست و جوی یک زندگی ایده آل و محیطی آرمانی است. به گونه ای که دستیابی به محیطی سرشار از آرامش و آسایش و عدل و انصاف همواره آرزوی بشر بوده است.  شکوفایی این احساس فطری […]