دسته‌ها
مبانی

طرحنامهٔ کرسی نظریهٔ پارادایم شبکه ای

بسم الله الرحمن الرحیم

دسته‌ها
محصولات

بانک سؤالات مهارت محور دروس حوزوی

موضوع بحث:  «توصیف ایده تألیف سؤالات امتحانی مهارتی برای دروس حوزوی» مسألهٔ بحث: کاربرد هر یک از دروس حوزوی در چه مسائلی خود را نشان می‌دهد و چگونه می‌توان از اینکه طلاب می‌توانند اطلاعات درس‌ها را، ‌برای حل مسائل صحنه زندگی استفاده کنند، اطمینان حاصل کرد؟ فرضیهٔ بحث: علم نافع، علم موجّه است و مواجه با علوم […]

دسته‌ها
محصولات

دفترچه‌های تمرین مهارت‌محور دروس حوزوی

موضوع بحث:  «توصیف ایده تألیف دفترچه تمرین‌های مهارتی برای دروس حوزوی» مسألهٔ بحث: کاربرد هر یک از دروس حوزوی در چه مسائلی خود را نشان می‌دهد و چگونه می‌توان از اطلاعات درس‌ها، ‌برای حل مسائل صحنه زندگی استفاده کرد؟ فرضیهٔ بحث: علم نافع، علم موجّه است و مواجه با علوم به صورتی‌که فقط معادلات و محاسبات ذهنی […]

دسته‌ها
محصولات

سیستم و مدل قضایی اسلام

موضوع بحث: «توصیف ایده طراحی سیستم قضایی با اقتباس از نگرش اسلام» مسألهٔ بحث: نظام قضائی در اسلام چگونه است؟ فرضیهٔ بحث: اسلام، دارای سیستم قضایی است + اسلام، دارای استراتژی برای قضاوت و فصل خصومات است + اسلام، دارای استانداردها و پروتکل‌های قضایی است. مقصود از سیستم قضایی، کلیه فرآیندهای مربوط به «تشخیص جرم + تعیین […]

دسته‌ها
محصولات

سیستم و مدل قراردادها در اسلام

موضوع بحث:  «توصیف ایده طراحی سیستم قراردادها با اقتباس از نگرش اسلام» مسألهٔ بحث: نظام قراردادها در اسلام چگونه است؟ فرضیهٔ بحث: اسلام، دارای سیستم قراردادها است + اسلام، دارای استراتژی برای قراردادها است + اسلام، دارای استانداردها و پروتکل‌های قراردادنویسی است. مقصود از سیستم قراردادها، کلیه فرآیندهای مربوط به «شفاف‌سازی و پایدارسازی توافق‌ها» است به گونه‌ای […]

دسته‌ها
محصولات

سیستم و مدل بیمه و تأمین اجتماعی اسلام

موضوع بحث:  «توصیف ایده طراحی سیستم تامین اجتماعی و بیمه با اقتباس از نگرش اسلام» مسألهٔ بحث: نظام تامین اجتماعی و بیمه در اسلام چگونه است؟ فرضیهٔ بحث: اسلام، دارای سیستم بیمه و تامین اجتماعی است + اسلام، دارای استراتژی برای تامین اجتماعی است + اسلام، دارای استانداردها و پروتکل‌های تامین اجتماعی است. مقصود از سیستم تامین […]

دسته‌ها
محصولات

سیستم و مدل کنترل کیفیت اسلام

موضوع بحث:  «توصیف ایده طراحی سیستم کنترل کیفیت اجتماعی با اقتباس از نگرش اسلام» (مدل امربمعروف و نهی‌ از منکر) مسألهٔ بحث: نظام کنترل کیفیت اجتماعی در اسلام چگونه است؟ فرضیهٔ بحث: اسلام، دارای سیستم کنترل کیفیت اجتماعی است + اسلام، دارای استراتژی برای کنترل کیفیت اجتماعی است + اسلام، دارای استانداردها و پروتکل‌های کنترل کیفیت اجتماعی […]

دسته‌ها
محصولات

سیستم و مدل مدیریت کلان اسلام

موضوع بحث:  «توصیف ایده طراحی سیستم مدیریت با اقتباس از نگرش اسلام» مسألهٔ بحث: نظام مدیریت در اسلام چگونه است؟ فرضیهٔ بحث: اسلام، دارای سیستم مدیریت کلان اجتماعی است + اسلام، دارای استراتژی برای مدیریت است + اسلام، دارای استانداردها و پروتکل‌های مدیریتی است. مقصود از سیستم مدیریتی، کلیه فرآیندهای مربوط به برنامه‌ریزی، سازماندهی، هدایت و کنترل […]

دسته‌ها
محصولات

سیستم و مدل رسانه‌ای اسلام

موضوع بحث: «توصیف ایده طراحی سیستم رسانه‌ای با اقتباس از نگرش اسلام» مسألهٔ بحث: نظام رسانه‌ای در اسلام چگونه است؟ فرضیهٔ بحث: اسلام، دارای سیستم رسانه‌ای است + اسلام، دارای استراتژی برای رسانه است + اسلام، دارای استانداردها و پروتکل‌های رسانه‌ای است. مقصود از سیستم رسانه‌ای، کلیه فرآیندهای مربوط به «مدل پیام‌رسانی» است به گونه‌ای که سبب […]

دسته‌ها
محصولات

سیستم و مدل فرهنگی اسلام

موضوع بحث:  «توصیف ایده طراحی سیستم فرهنگ عمومی با اقتباس از نگرش اسلام» مسألهٔ بحث: نظام فرهنگی در اسلام چگونه است؟ فرضیهٔ بحث: اسلام، دارای سیستم فرهنگی است + اسلام، دارای استراتژی برای فرهنگ است + اسلام، دارای استانداردها و پروتکل‌های فرهنگی است. مقصود از سیستم فرهنگی، کلیه فرآیندهای مربوط به «طرز رفتارها» در مقیاس‌های فردی، خانوادگی، شهری، […]