دسته‌ها
نقشۀ راه

اهداف و سرفصل های تفصیلی واحدهای درسی رشته تخصصی حکمت

انتشار در: مجلهٔ رهنامهٔ پژوهش، بهار و تابستان ۱۳۹۳، شمارهٔ ۱۷ و ۱۸، از ص۸۴ تا ۹۱ بسم الله الرحمن الرحیم برای اینکه فلسفه و حکمت به صورت تخصصی پیگیری و نیاز طلبه و حوزه و جامعه تامین شود نیاز به برنامه‌ای هست که اهداف دقیق و مراحل نیل به این اهداف و کتب لازم […]