دسته‌ها
روش شناسی

الگوریتم اجتهاد

الگوریتم اجتهادی که در این رساله عرضه شده، تلاشی برای دقیق‌سازی و شاخص‌سازی در فرآیندهای استنباط: «مساله‌شناسی، دلیل‌یابی و قرینه‌یابی» است.