بسم الله الرحمن الرحیم

دسته‌ها
مبانی

محورهای مطرح در فلسفه‌های مضاف

بسم الله الرحمن الرحیم

محورهای مطرح در فلسفه‌های مضاف

 1. شناسایی ماهیت دانش مورد نظر (از حیث منطقی و تاریخی)
 2. هندسه، قلمرو و ساختار دانش
 3. معناشناسی مفاهیم کلیدی
 4. روش‌شناسی و کشف رویکردها و رهیافت‌ها
 5. مباحث معرفت‌شناختی دانش مانند چگونگی توجیه و اثبات گزاره‌ها
 6. مبادی تصوری و تصدیقی (پیش‌فرض‌ها و مبادی علمی و غیرعلمی مانند تبیین‌های روان‌شناختی و جامعه‌شناختی)
 7. غایت و کارکرد و پیامدهای فردی و اجتماعی دانش
 8. بررسی تطبیقی گرایش‌های مختلف در آن
 9. نسبت و مناسبات دانش با علوم و رشته‌های همگون و مرتبط
 10. آسیب‌شناسی و کشف بایسته‌های دانش

این مسائل ده‌گانه با روش توصیف و تحلیل و رویکرد تاریخی و جامعه‌شناختی و روان‌شناختی بررسی می‌شوند و سپس با روش عقلی و با رویکرد منطقی در مقام توصیه، تحول علمی حاصل می‌آید.[۱]

رئوس ثمانیه:

القدماء یذکرون فی صدر کتبهم ما یسمونه الرؤوس الثمانیة:

الاول الغرض لئلا یکون طلبه عبثا (هدف علم)

الثانی المنفعه و هی ما یتشوقه الکل طبعا لینشط بالطالب و یتحمل المشقه (کارکردهای علم)

الثالث السمة و هی عنوان العلم لیکون عنده اجمال ما یفصله (هویت علم)

الرابع المولف لیسکن قلب المتعلم (سرچشمه علم)

الخامس انه من ای علم هو لیطلب فیه ما یلیق به (سنخ علم، برای روش‌شناسی)

السادس انه فی ای مرتبه هو لیقدم علی ما یجب و یوخر عما یجب (جایگاه علم در طبقه‌بندی علوم)

السابع القسمه لیطلب فی کل باب  ما یلیق به (ساختار علم)

الثامن الانحاء التعلیمیه و هی التقسیم اعنی التکثیر من فوق و التحلیل و هو عکسه و التحدید ای فعل الحد و البرهان (روش‌شناسی)[۲]

پیشنهاد جدید براساس منطق روش تحقیق:

 1. تعریف علم و تبیین موضوع آن و تمایز با موارد مشابه و تبیین گرایشات مختلف در آن
 2. کارکردها و هدف علم
 3. ساختار علم و مفاهیم و مسائل اصلی آن
 4. جایگاه علم در طبقه‌بندی علوم و بررسی ترابط آن با علوم مختلف (سرشاخه‌های تغذیه‌کننده و زیرشاخه‌های تغذیه‌شونده) برای کشف مبادی علم و آثار علم و موضوعات میان‌رشته‌ای
 5. تاریخ علم و کشف انگیزه توجه اذهان به این علم
 6. روش تحقیق در علم
 7. روش آموزش علم
 8. وضعیت فعلی این علم (ضعف، قوت، فرصت، تهدید، اولویت‌ها، مجهولات)
 9. آینده‌شناسی این علم
 10. منابع اطلاعاتی این علم
 11. شخصیت‌شناسی این علم

 1. کتاب فلسفه فلسفه اسلامی آقای خسروپناه ص۶۱[]
 2. حاشیه ملاعبدالله[]

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *