بسم الله الرحمن الرحیم

دسته‌ها
مبانی

کتاب نگرش سیستمی به دین

معرفی کتاب «نگرش سیستمی به دین»

موضوع کتاب:

 1. بررسی هویت نظام‌واره بودن کل دین، و مولّد بودن دین نسبت به نظام‌ها و سیستم‌های کلان تمدنی
 2. بررسی ظرفیت معنایی گزاره‌های دین نسبت به تولید راهبردها برای سیستم‌های تمدنی

مسألهٔ کتاب:

آیا دین، متمرکز بر مسائل عبادی و توصیه‌های اخلاقی فردی است یا اینکه متمرکز بر ارائه نظام فکری معرفتی، نظام حقوقی قانونی و نظام فرهنگی اخلاقی در مقیاس فردی و اجتماعی است و برای کلیه لایه‌های نیازهای بشر، راهبرد (نه راهکارها و ابزارهای عملیاتی) ارائه کرده است؟

فرضیهٔ کتاب:

دین، یک منظومه کلان حاوی راهبردهای لازم برای تولید نظام‌ها و سیستم‌های تمدنی است و گزاره‌های دین، صرفاً توصیف‌های تکوینی یا قواعد حقوقی یا توصیه و تجویزهای اخلاقی فردی نیستند بلکه تمام گزاره‌های آن دارای لایه‌ معنایی راهبردی و برنامه‌ای نیز هستند و در مقیاس کلان اجتماعی معنادار می‌باشند.

نتایج، آثار و لوازم پذیرش فرضیه:

نمونه‌هایی از ظرفیت برنامه‌ای و راهبردی گزاره‌های دین:

فهرست کتاب:

 • کلیات، طرح موضوع و هدف از بحث:
  • مسالهٔ بحث و ضرورت توجه به آن 
  • محور اول: “مدیریت زندگی جمعی”
  • محور دوم: “محیط رقابت” 
  • محور سوم: “کارآمدی” 
  • محور چهارم: “دین”
  • مفاهیم تحقیق: استراتژی، نگرش‌سازی، راهبردسازی، راهکارسازی، خط‌مشی، تصمیم‌سازی، چرخه، سیستم و شبکه، متغیر، رفتار سیستم، تحلیل سیستم، تفکر سیستمی، مدل و الگو، ضریب اهمیت، اولویت‌گذاری، نقطه ثقل، شاخص پایه، نقطهٔ بحران، بهینه‌سازی، مهندسی اجتماعی، الگوهای جایگزین، بازخورد، آینده‌سازی، چگونه آینده را بسازیم؟
  • فرضیه بحث 
  • سابقهٔ بحث: مقاله” فقه، زمان و نظام‌سازی”، کتاب”ساختار کلان نظام اقتصادی اسلام”، مرکز تحقیقاتی”فرهنگستان علوم اسلامی”
  • تفاوت این تحقیق با موارد فوق
 • بدنهٔ بحث:
  • الف. تعریف دین و منشأ دین
  • ب. اهداف دین
  • ج. قلمرو دین و لایه‌های دین
  • د. ذاتیات دین 
  • ه. زبان دین
  • و. فهم دین:
  • فهم متن چگونه حاصل می‌شود و چگونه تعمیق می‌گردد؟
  • روش دست‌یابی به فهم تحلیلی 
  • روش دست‌یابی به فهم استدلالی ونقادانه 
  • روش دست‌یابی به فهم خلاق
  • اجتهاد و استنباط 
 • سیستم و نگرش سیستمی 
  • تعابیری راجع به نگرش سیستمی درموضوعات مختلف 
  • مدل‌سازی و طراحی سیستم
  • روش طراحی مدل 
  • ملاک اعتبار یک مدل
  • مدل‌ها و سیستم‌های فازی 
  • منطق فازی در گزاره‌های دین
 • استراتژی و گزاره‌های استراتژیک
  • هویت استراتژی و استراتژی‌سازی
  • دین به عنوان یک سیستم در عرصهٔ استراتژی 
 • ضمیمه‌ها:
  • ضمیمه یک: نمودار تقسیم‌بندی وقلمروسازی بحث “دین‌پژوهی”
  • ضمیمه دو: فهرست برخی از مراکزتحقیقاتی قم 
  • ضمیمه سه: معرفی سه مرکز مطالعاتی وتحقیقاتی علوم اسلامی
  • ضمیمهٔ چهار: مقالات منتشره تا زمستان۱۳۸۱ در زمینهٔ فقه سیاسی اسلام
  • ضمیمهٔ پنج: متن روایت حضرت صادق علیه‌السلام در جواب یکی از اطرافیان به نام “مُفَضَّل” (مربوط به بحث هویت دین واهداف آن)
  • ضمیمهٔ شش: یادداشت شهید مطهری راجع به تأثیر قاعدهٔ الواحد در زندگی ایشان (مربوط به بحث هدف‌داری دین و هستی)
  • ضمیمهٔ هفت: فهرست آیاتی که مناسبتی با بحث هدف دین و ارسال رُسُل دارند
  • ضمیمهٔ هشت: تفسیر علامه طباطبایی درالمیزان از آیه ۲۱۳ سوره بقره (مربوط به بحث هویت دین و اهداف آن)
  • ضمیمهٔ نُه: روایت بیانگر فلسفهٔ نبوت و قوانین الهی از حضرت رضا علیه‌السلام
  • ضمیمهٔده: روایت مربوط به بحث ذاتیات دین
  • ضمیمهٔ یازده: عبارات تفسیرمجدالبیان (در مورد وضع الفاظ برای روح معانی)
  • ضمیمهٔ دوازده: تحقیقی راجع به سندکتاب مصباح‌الشریعه
  • ضمیمهٔ سیزده: نمونه‌یی از مفاهیم فازی به کار رفته در آیات و روایات 
 • نمونه عملی: نان در اسلام (بررسی استراتژی اسلام در چرخه از تولید تا مصرف نان)
  • استراتژی کلان غذا و امنیت غذایی
  • شاخصه‌های امنیت غذایی
  • تعریف پارادایم جانشین برای دست‌یابی به نان
  • استراتژی انتخاب دانه برای کشت
  • استراتژی آرد کردن
  • استراتژی تخمیر
  • استراتژی اندازهٔ نان
  • استراتژی میزان حرارتِ پخت
  • استراتژی میزان حرارت نان پس ازتولید
  • استراتژی مصرف
  • مدل‌سازی از گزاره‌های استراتژیک اسلام دربارهٔ چرخهٔ نان:
 • منابع
  • الف. کتاب‌ها
  • ب. مقالات
  • ج. پایگاه‌های اطلاعاتی

(تفصیل بحث در: «نگرش سیستمی به دین»)

مباحث و مفاهیم کلیدی مرتبط به این بحث:

تمدن سازی، علم دینی، دین راهبردی، استراتژی‌های دینی، نگرش سیستمی به دین

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.