بسم الله الرحمن الرحیم

ساختار محتوا

شبکهٔ هستی

بر اساس مبنای هستی‌شناسانه و انسان‌شناسانه در اسلام، «انسان» با اجزاء شبکهٔ هستی مرتبط بوده و در این شبکه حرکت می‌کند؛ شبکه‌ای که تمام حرکت‌ها در آن به صورت «برآیندی» است.


مسألهٔ ۱:
آیا دین اسلام ظرفیت تمدن‌سازی دارد؟
آیا قلمرو دین موضوع تمدن را پوشش میدهد؟

پاسخ:
نظریهٔ «دین راهبردی»

مسألهٔ ۲:
آیا می‌توان بر اساس دین اسلام دستگاه علمی تولید کرد و بر اساس آن جامعه‌سازی و تمدن‌سازی نمود؟

پاسخ:
نظریهٔ «علم دینی»

شاخص تمدن اسلام:
افزایش مستمر معنویت با سنجهٔ «احساس حضور خداوند» به علاوه کارآمدی در پاسخ به شبکه نیازها

تولید علم دینی و کشف ظرفیت تمدن‌سازی اسلام نیاز به موارد زیر دارد:

۱. نگرش سیستمی به دین و زندگی (برای کشف سازه‌ها و فرآیندها)
۲. رویکرد استراتژیک به گزاره‌های دین (برای استخراج راهبردها)
۳. شبکه‌سازی از موضوعات و مسائل زندگی (برای کشف هرم نیازها)
۴. نگرش آینده‌پژوهانه (برای کشف روندها و محیط‌ها و روندسازی‌ها)
۵. روش تفکر و تحقیق مدل‌سازانه (برای طراحی سیستم‌ها و مدل‌ها)
۶. الگوریتم اجتهاد و منطق فهم دین (برای معتبر سازی یافته‌ها)
۷. مبانی اجتهادی (برای انجام عملیات اجتهاد)

طراحی ساختارها و فرآیندهای تمدنی
بر اساس نگرش، قانون و فرهنگ اسلام