دسته‌ها
مفاهیم کلیدی

هویت مدرنیته و پُست مدرنیسم؛ هویت تکنولوژی؛ هویت جهانی‌سازی

تغییرات دوران مدرنیته چرا اتفاق افتاد و آیا رشد و توسعه آن، سعادت نهایی بشر را فراهم می‌سازد و آیا برای دیگر جوامع بشری قابل توصیه است؟

دسته‌ها
مفاهیم کلیدی

عرصه های پیشرفت

عرصه های پیشرفت: در تدوین الگوی اسلامی پیشرفت، چه عرصه‌هایی عرصه‌های زیرساختی هستند و به عنوان پیشران‌ها در الگو محسوب می‌شوند؟

دسته‌ها
مفاهیم کلیدی

الگوی رصد اطلاعات

برای تدوین یک برنامه استراتژیک نیاز به الگوی رصد اطلاعات است تا مسیر را برای رسیدن به اهداف و جهت حرکت تدوین شده،‌ هموار و پایدار سازد.

دسته‌ها
مفاهیم کلیدی

اسماء الله

اسماء و صفات الهی بیش از هزار شمرده شده‌اند و در برخی روایات طبقه‌بندی‌ای بین اسماء ذکر شده است که برخی اسماء اصلی و برخی تبعی شده‌اند.

دسته‌ها
مفاهیم کلیدی

نظریه؛ نظریه پردازی؛ کرسی‌های نظریه پردازی

نظریه‌پردازی = تلاش معرفتی موجّه برای دست‌یابی به نظریه که عبارتست از: بسته معرفتی ارائه‌دهنده چیستی چرایی یا چگونگی یک پدیده

دسته‌ها
مفاهیم کلیدی

کنترل کیفیت

می‌توان سازه‌های اصلی یک سیستم کنترل کیفیت را در موضوعات مختلف، با استخراج شاخص‌ها و فرآیندهایی که در دین راجع به آن موضوع آمده طراحی نمود.

دسته‌ها
روش شناسی

روش مدل سازی

مدل‌سازی چیست و روش مدل‌سازی چگونه است؟ چگونه می‌توان فرآیندهایی را که در پیدایش یک پدیده و محصول دخالت دارند تشخیص داد و تحت کنترل درآورد؟

دسته‌ها
روش شناسی

روش اطلاعات شناسی

اطلاعات شناسی : چگونه می‌توان بیشترین و بهترین اطلاعات را در مورد یک موضوع به دست آورد؟ و از آنها بیشترین بهره‌برداری را برای حل مسأله کرد؟

دسته‌ها
روش شناسی

روش نیازسنجی

روش نیازسنجی : چگونه می‌توان نیازهای فرد، مجموعه یا کشور را تشخیص داد؟ (اصل نیاز، ابعاد و عمق نیاز، صادق یا کاذب بودن، پایدار یا موقت بودن)

دسته‌ها
مفاهیم کلیدی

کارگاه های نگرشی دیگر

مجموعه‌ای از کارگاه‌های آموزشی که ماموریت آنها اصلاح و ارتقاء دید مخاطب نسبت به «مفاهیم دینی» است مانند نگرشی دیگر به مهدویت، حجاب، زیارت