بسم الله الرحمن الرحیم

دسته‌ها
ضمائم

ابزارهای ۱۴ گانه برای تحلیل مسأله

 1. شش محور تحلیلی
  (الف: تعریف (الگوریتم تعریف موضوع محور)
  ب: توصیف، تبیین، توجیه، تفسیر و توصیه)
 2. سه لایه نگرش، راهبرد و راهکار
 3. مراحل ۶ گانه سیستم
  (ورودی‌ها، خروجی‌ها وهدف‌گذاری، نقطه شروع پردازش، مرکز ثقل پردازش، نقاط بحران، مراحل پردازش)
 4. مراحل برنامه ریزی
  (وضع موجود، مطلوب و راهبرد ها)
 5. فرمول تغییر
 6. پارادایم شبکه ای
  (دید های خرد و کلان)
 7. محور های یک مقاله علمی
 8. الگوریتم تصمیم سازی و تصمیم گیری
 9. ابزار های تحلیل مفهومی
  (شامل اقسام المطالب، علل اربعه و…)
  (مراحل نفوذ به موضوع)
 10. مراحل آینده پژوهی
 11. عنصر ده گانه فرهنگ
 12. عناصر مدیریت
 13. شبکه مسائل
  (نقشه علوم – نقشه ابواب فقه – نقشه اسماء الله – نقشه نیاز ها)
 14. مراحل شش گانه طراحی کارگاه های نگرشی دیگر عبارتند از: هدف گذاری، نقطه شروع، نقطه مرکزی، برنامه حرکت، نقاط بحران، نقطه مقصد

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.