بسم الله الرحمن الرحیم

دسته‌ها
ضمائم

فهرست جامع منابع لازم برای جستجوی میدانی نیازها

برای دست‌یابی به مدل جامع و شبکه‌ای از نیازهای بشر، منابع زیر مورد جستجو و بررسی قرار گرفته است:

 1. دائره المعارفها
 2. فرهنگ‌نامه‌ها
 3. دانشنامه‌ها
 4. اطلسها
 5. معجمهای موضوعی
 6. منابع روائی موضوعی
 7. کتاب سال
 8. یادنامه‌ها
 9. فلسفه‌های مضاف
 10. مجموعه همایشها
 11. مجموعه مقالات
 12. مجموعه مجلّدات نشریات
 13. تاریخ تمدّن
 14. تاریخ علم
 15. فلسفه علم
 16. موتورهای جستجو (نرم افزارها و پایگاههای اینترنتی)
 17. زندگی نامه ها
 18. تراجم رجال علوم
 19. فهرست پایان‌نامه‌ها
 20. فهرست اختراعات
 21. لیست انتخاب رشته‌ها
 22. کتب جامعه شناسی
 23. ادبیات و تاریخ آن
 24. سفرنامه‌ها
 25. فهرست برنامه رسانه‌ها
 26. قانون اساسی کشورها
 27. دلیل المیزان
 28. درختواره‌ها
 29. اصطلاحنامه‌ها
 30. منابع کتابداری
 31. ابواب فقه
 32. فهرست سازمانها
 33. بانکهای اطلاعاتی
 34. سندهای توسعه کشوری
 35. سیاستهای کلان و کلّی کشور
 36. بررسی ساختار سازمان ملل
 37. فهرست پروژه‌های تحقیقاتی
 38. ساختار آمارهای جامع
 39. فهرست کشکولها
 40. سرعنوانهای موضوعی کتابداری
 41. فهرست میراثهای فرهنگی
 42. آراء محاکم قضائی
 43. شهرسازی
 44. ساختار ۱۱۸
 45. فهرست مشاغل
 46. ساختار و فهرست دیوان محاسبات
 47. نقشه‌های علمی کشور
 48. سیستمهای تحلیل جغرافیایی
 49. فهرست موضوعی فیلمهای سینمایی
 50. فهرست جوائز
 51. فهرست مسائل دفاتر مراجع
 52. سایت ای پرسش
 53. شبهه شناسی
 54. کتابهای معرفت شناسی و طبقه بندی
 55. فهرست واردات و صادرات
 56. فهرست موضوعی اخبار رسیانه‌ها
 57. موضوعات پیامکها
 58. ضرب المثلها و لطیفه‌ها
 59. فهرست مباحث دین پژوهی
 60. فهرست موجودات (آیات الهی)
 61. فهرست حقّه بازیهای بشر
 62. موضوعات منبرها
 63. فهرست جرائم و مراجعات به پلیس
 64. فهرست مراکز تحقیقات راهبردی
 65. سیستمهای بازرسی و ارزیابی
 66. فهرست نیازمندیها

کلیدواژه‌ها برای جستجوی اطلاعات در مورد «نیاز»:

نیازگرهخطراتمطالبه هاامکاناترشدکمالنیاز انسانی
نقصشبهاتعصیانهاپرسشهاشرائطبهینه سازیتمامنیاز واقعی
کمبودسستیلغرشهاسؤالاتزمینهتربیتبی نیازینیاز کاذب
احتیاجحیرتموانعاقتضائاتمقدمه بینهایتعوامل نیاز
فقرسرگردانیناهنجاری ضروریات هدفانواع نیاز
محدودیتکوتاهیدردها فرصت خوشبختیعلل نیاز
مسائلدرماندگیاضطرارها لوازم سعادتنیازسنجی
مشکلجهل‌های بشراصطکاکها حیات رضایتمندینیازشناسی
تنگناهااندوههای بشراختلافها بقاء خوشی 
اختلالدغدغه هاشرارتها خواهشها آسایش 
خلأضعفهاچالش استعداد موفقیت 
کاستی معضل قابلیت ایده آل 
  مفاسد طلب جامع 
  معایب   آرمانهای بشر 
  بحران   مطلوبیت 
  تعارضها   هنجار 
  تضادها     
  نابسامانی     
  آسیب     
نظام نواقصنظام آسیب‌هانظام نیازها
کاستی‌هااختلالاتاحتیاجات
عیوبمشکلاتسؤالات
کمبودهانارسائی‌هامسائل
زوائدچالش‌ها 
خلأهاتهدیدها 
حفره‌هابحرآنها 
 نابسامانی‌ها 
 ناهنجاری‌ها 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *