بسم الله الرحمن الرحیم

دسته‌ها
مفاهیم کلیدی

آمایش سرزمین

آمای یعنی آراینده و آمایش اسم مصدر آمای، است به معنی جای دادن با نظم وترتیب؛ آمایش سرزمین چنین تعریف شده است: تخصیص جمعیت و فعالیت به نواحی گوناگون سرزمین (که به عنوان هدف اصلی سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور عنوان شده است).

تنظیم رابطه بین انسان، سرزمین و فعالیتهای انسان در سرزمین، به منظور بهره برداری بهینه و پایدار از جمیع امکانات در جهت بهبود وضعیت مادی و معنوی اجتماع.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *