بسم الله الرحمن الرحیم

دسته‌ها
مفاهیم کلیدی

آموزش؛ تدریس؛ آموزش پژوهش‌محور؛ تدریس کارگاهی

آموزش= فرآیند یاددهی یادگیری

هسته مرکزی آموزش «یادگیری» است و یادگیری یعنی دست‌یابی به اطلاعات لازم در مورد یک پدیده یا مسأله به طوری که بتوان در عمل از آن استفاده کرد؛ این امر نیازمند کشف روابط و آثار پدیده‌هاست و با حافظه‌محوری حاصل نمی‌شود و یادگیرنده نمی‌تواند اطلاعات درس را در موارد مشابه به کاربرد

وظیفه مدرس، زمینه سازی و تسهیل فرآیند یادگیری است که در حقیقت فعال‌سازی تفکر یادگیرنده است

آموزش‌پژوهش‌محور= تدوین فرآیند یادگیری بر اساس حل مسأله واقعی و تفکر برای کشف راه‌حل و بررسی تطبیقی با راه‌حل‌هایی که قبلا ارائه شده است.

تدریس کارگاهی= تنظیم فعالیت یادگیری بر اساس آموزش پژوهش محور به طوری که نتایج علمی مورد نظر توسط شرکت‌کننده در کارگاه تولید شود نه اینکه توسط مدرس به او انتقال داده شود.

(تفصیل بحث در: «روش تدریس تفکری و مهارت‌محور»)

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.