بسم الله الرحمن الرحیم

دسته‌ها
مفاهیم کلیدی

زندگی

زندگی= مجموعه فعالیت‌های فکری، احساسی و رفتاری فردی و جمعی که برای رفع نیازها و رسیدن به اهداف صورت می‌پذیرد. شاخص زنده بودن و زندگی کردن، فعال بودن ادراک است و هر چه این ادراک گسترده‌تر می‌شود شدت زنده بودن و حیات فرد بیشتر می‌شود و از سطحی از زندگی به سطحی دیگر ارتقاء می‌یابد.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.