بسم الله الرحمن الرحیم

دسته‌ها
محصولات

سیستم و مدل کنترل کیفیت اسلام

موضوع بحث:

 «توصیف ایده طراحی سیستم کنترل کیفیت اجتماعی با اقتباس از نگرش اسلام» (مدل امربمعروف و نهی‌ از منکر)

مسألهٔ بحث:

نظام کنترل کیفیت اجتماعی در اسلام چگونه است؟

فرضیهٔ بحث:

  1. اسلام، دارای سیستم کنترل کیفیت اجتماعی است + اسلام، دارای استراتژی برای کنترل کیفیت اجتماعی است + اسلام، دارای استانداردها و پروتکل‌های کنترل کیفیت اجتماعی است.
  2. مقصود از سیستم کنترل کیفیت اجتماعی، کلیه فرآیندهای مربوط به «نظارت و ارزیابی و بازخورددهی برای حفظ و ارتقاء سیستم اجتماعی» است به گونه‌ای که سبب انسجام، پایداری و ارتقاء مستمر سرمایه اجتماعی شود.
  3.  «فرآیندهای امربمعروف و نهی‌ازمنکر»، هسته مرکزی سیستم کنترل کیفیت اجتماعی در اسلام است. 

مباحث و مفاهیم کلیدی مرتبط به این بحث:

فقه تمدنی (ص ۱۸۸)، اجتهاد سیستمی (ص ۵۵۹)، علم دینی (ص ۱۷۶)، نگرش سیستمی به دین (ص ۲۳۷)

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.