بسم الله الرحمن الرحیم

دسته‌ها
نقشۀ راه

راهبردهای تحول در حوزه

عناوین دیگر:

برنامه راهبردی تحول در نظام آموزشی حوزه

منتشر شده در:

مجلهٔ حوزه، دوره ۲۵، شماره ۱۴۶، بهار ۱۳۸۷، صفحهٔ ۲۰۶-۲۶۴


برنامهٔ راهبردی تحول در نظام آموزشی حوزه

مبانی و مصادیق راهبردهای تحول

و بخش مقطع‌بندی تحصیلات

و اهداف مقطع عمومی

شناسنامه و چکیدهٔ بحث:

موضوع بحث: بررسی چگونگی حرکت از وضعیت موجود در حوزه به وضعیت مطلوب

هدف بحث: دست‌یابی به نقاط شروع برای تحول

کلیدواژ‌ه‌ها: حوزه علمیه، تحول، مهارت‌محوری

چکیدهٔ بحث:

در این مقاله در هفت محورِ آموزش، تحقیقات، تبلیغ، مدیریت، فضای عمومی طلاب، فضای عمومی جامعه، فرهنگ حاکم بر زندگی طلاب، وضعیت موجود و وضعیت مطلوب به‌صورت کلیدواژ‌ه‌ توصیف شده‌اند و راهبرد کلانِ ایجاد تحول و حرکت از وضعیت موجود به وضعیت مطلوب ارائه شده است.

نقطهٔ مرکزی در وضعیت موجود، کاربردی نبودن فعالیت‌های طلاب و نقطه مرکزی در وضعیت مطلوب، تولید کیفیت در فعالیت‌های طلاب معرفی شده است و راهبرد مرکزی برای این تحول نیز مهارت‌محوری در کلیه فعالیت‌هاست.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.